top of page

Warranty

All Smart Motion products come with a 2 year warranty. We are known in the industry for long lasting quality. If your Smart Motion product still has a malfunction or is in need of replacement for another reason, please contact us for direct support or to be connected to the correct partner/reseller in your area.

 

All arms are delivered with a serial number. You will find it under the tool holder connector or at the back of the arm. This gives you information about production year, production month and unique product no. Please state this information when contacting us for better assistance.

Year = production year

Month = production month

Unique no = Documentation saved in Smart Motion logs.

      2022 06 123

Year   Month  Unique no

If your Smart Motion product does not have a serial number, please provide a photo and other useful information of the product.

Garanti

Alla Smart Motions produkter levereras med en garanti på 2 år. Vi är välkända inom industrin för lång hållbarhet. Skulle er Smart Motion produkt ändå ha ett fel eller behöva bytas ut av en annan anledning, vänligen kontakta oss för direkt support eller för att komma i kontakt med din närmaste återförsäljare.

 

Alla armar levereras med ett serienummer som återfinns antingen på undersidan vid infästningen för verktygshållaren, eller på baksidan av armen. Detta nummer ger dig information om vilket år och månad produkten är tillverkad samt ett unikt serienummer. Vänligen återge detta när ni tar kontakt med oss för snabbare support. 

År = produktionsår

Month = produktionsmånad

Unikt nr = Dokumentation finns sparad hos Smart Motion.

      2022 06 123

Year   Month  Unique no

Om din Smart Motion produkt saktar ett serienummer, vänligen skicka ett foto och annan användbar information till oss om produkten. 

bottom of page