top of page

OM

Smart Motion - Specialist på materialhantering

Vi på Smart Motion Sweden AB har 20 års erfarenhet av effektiv och ergonomisk materialhantering. Våra kunder återfinns bland multinationella företag så väl som lokala verkstäder. Smart Motions utrustning används med andra ord i många typer av produktion och inom flera olika branscher.

 

Vi vill ge våra kunder en säker och enkel utrustning som avlastar användaren i det dagliga arbetet. Att använda Smart Motion avlastningsarmar ska ge positiva effekter på ergonomin, ekonomin, effektiviteten och säkerheten. En vision som vi brukar kalla Produktiv Ergonomi.

 

På Smart Motion lever vi som vi lär. Därför har vi i så stor utsträckning som möjligt ”Smart Motionifierat” vår produktion - från detaljtillverkningen till slutmontaget.

 

bottom of page