top of page

Pearson har blivit Smart Motion

År 2013 förvärvades varumärket Pearson och alla dess underliggande produkter av Smart Motion SM AB. Har ni en gammal Pearson produkt, välkommen att kontakta oss för service eller övriga frågor.

bottom of page